نام کالا تعداد مبلغ(تومان) حذف کالا
{{ x.FaName }}
{{ x.name }}
{{ PriceDotted(x.price1) }} حذف
مجموع مبلغ : {{PriceDotted(total)}}

جهت خرید و ارسال محصولات حتما صفحه زیر را بخوانید