لطفا در انتخاب محصول مورد نظر از سایت های مشابه دقت کافی داشته باشید و سپس قیمت محصول را بپرسید.

 لطفا در انتخاب محصول مورد نظر از سایت های مشابه دقت کافی داشته باشید و سپس قیمت محصول را بپرسید.

تاريخ : ۱۳۹۱/۴/۱۶

به علت نداشتن بیشتر محصولات و همچنین رقابت دروغین توسط بیشتر سایت های تازه کار، سایت اینتکس از مشتریان خود میخواهد تا دقت کافی را هنگام بازدید از دیگر محصولات و قیمت های سایت های مشابه داشته باشند تا بتوانند محصول مورد نظر خود را براحتی با قیمت روز تهیه کنند، این وب سایت ها که امروزه تعداد آنها در دنیای مجازی بسیار زیاد شده است، خود را با نام نمایندگی اینتکس معرفی مینمایند و با ارائه قیمت نادرست به خریدار از دو شیوه خراب اعلام کردن محصول، معرفی محصول بهتر با قیمت گران تر سعی در منحرف کردن خریدار کرده و محصول مورد نظر خود را بفروش میرسانند.
راههای شناسایی این وب سایت ها در اینترنت چیست؟
درخواست محصول مورد نیاز از فروشنده و چک کرد قیمت این محصول با وب سایت نمایندگی اینتکس
خرید حضوری و تطابق قیمت سایت و قیمت ارائه شده از فروشنده در دفتر اینتکس
تطابق دادن محصول با آنچه در وب سایت فروشگاه ارائه شده