دقت کنید این سایت دارای نماد اعتماد الکترونیکی E NAMAD دو ستاره بوده و مورد شناسایی وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد.

 دقت کنید این سایت دارای نماد اعتماد الکترونیکی E NAMAD دو ستاره بوده و مورد شناسایی وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد.

تاريخ : ۱۳۹۳/۱۱/۲۳

در خرید از سایت های مشابه که خود را نمایندگی اینتکس مینامند دقت نمایید و حتما از وب سایت هایی که دارای 
نماد اعتماد الکتریکی میباشند خرید نمایید چرا که محل خرید شما توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شناسایی میشود.
در ضمن این سایت جهت خرید تهران و شهرستان دارای درگاه مستقیم پرداخت آنلاین از بانک ملت میباشد و سایت ها و درگاه هایی همچون زرین .. و ... که جزو سیستم بانک مرکزی ایران نبوده و بصورت واسطه بنکی عمل میکنند نشان از عدم نمایندگی و صحت کار سایت فوق بوده و خرید در آنها جدا از مشکلات خرید اینترنتی خطر ناک است.
عده ای سایت های مشابه نیز دارای نماد اعتماد میباشند ولی موفق به ثبت کامل سایت خود نشده و درگاه معتبر بانکی به آنها تعلق نگرفته است که این امر این سایت ها را از درجه اعتبار بانکی جمهوری اسلامی ایران خارج مینماید. 
سایت هایی دیگر متصل به این مجموعه با نماد اعتماد الکترونیکی و درگاه پرداخت اینترنتی:
وب سایت های متصل به مجموعه سایت های اینتکس و بدون نماد اعتماد الکترونیکی و درگاه پرداخت: 
دقت ، تحقیق و بررسی، نمای اعتماد و مهمتر از همه درگاه بانکی معتبر از یک وب سایت ضامن خرید شماست